Registrace do hry

Pokud chcete využívat hru Lovci perel, vyplňte následující formulář.
Pro registraci vyžadujeme název knihovny či školy, jméno a příjmení kontaktní osoby, email a telefon. Potvrzení registrace závisí na časových možnostech administrátora, budeme se snažit, abyste nečekali dlouho. Po registraci budete mít možnost vést si záznamy o svých čtenářích a obdržíte přístup ke všem zpracovaným knihám.

Informace o instituci

Vyplňte údaje o Vaší instituci. Uvedené údaje budou použity k vytvoření veřejného profilu Vaší instituce.

Povinný údaj

Povinný údaj

Nepovinný údaj. Vyplňte v případě, že má Vaše instituce oficiální e-mailovou adresu, skrz kterou Vás může kontaktovat veřejnost.

+420

Nepovinný údaj. Vyplňte v případě, že má Vaše instituce oficiální telefonní číslo, skrz které Vás může kontaktovat veřejnost.

Informace o uživateli

Vyplňte své osobní údaje, kterými se budete přihlašovat.
Další osoby do Vaší instituce můžete přidat později po přihlášení do svého účtu.

Povinný údaj

Povinný údaj. Na tento e-mail bude odeslána potvrzovací zpráva. Zároveň bude tento e-mail sloužit k přihlašování do Vašeho účtu.