Registrace do hry

Pokud chcete využívat hru Lovci perel, vyplňte následující formulář.
Pro registraci vyžadujeme název knihovny či školy, jméno a příjmení kontaktní osoby, email a telefon. Potvrzení registrace závisí na časových možnostech administrátora, budeme se snažit, abyste nečekali dlouho. Po registraci budete mít možnost vést si záznamy o svých čtenářích a obdržíte přístup ke všem zpracovaným knihám.
Pokud čekáte dlouho na mail s registračním formulářem, je možné, že se ocitl ve spamu, prosím zkontrolujte to.

Informace o instituci

Vyplňte údaje o Vaší instituci. Uvedené údaje budou použity k vytvoření veřejného profilu Vaší instituce.

Povinný údaj

Povinný údaj

Nepovinný údaj. Vyplňte v případě, že má Vaše instituce oficiální e-mailovou adresu, skrz kterou Vás může kontaktovat veřejnost.

+420

Nepovinný údaj. Vyplňte v případě, že má Vaše instituce oficiální telefonní číslo, skrz které Vás může kontaktovat veřejnost.

Informace o uživateli

Vyplňte své osobní údaje, kterými se budete přihlašovat.
Další osoby do Vaší instituce můžete přidat později po přihlášení do svého účtu.

Povinný údaj

Pokud je to možné, nepoužívejte svůj osobní (soukromý) e-mail. Použijte pracovní e-mail, který Vám přidělila knihovna.

Povinný údaj. Na tento e-mail bude odeslána potvrzovací zpráva. Zároveň bude tento e-mail sloužit k přihlašování do Vašeho účtu.