Jaké knihy mám na výběr?

Ve výběru knih dostáváte velké možnosti. Naleznete zde celkem 4 053 knih - perlorodek. Knihu ke čtení si můžete zvolit podle různých hledisek - podle názvu knihy, autora, vašeho věku, zájmů, či shodné oblíbenosti u ostatních čtenářů. V záznamu každé knihy naleznete nakladatelství, rok vydání, krátkou anotaci, počet stran a věkové určení knihy.

Tajuplný ostrov

Jules Verne

Za americké občanské války „severu proti jihu“ uprchne balónem z jižanského zajetí skupina pěti seveřanů vedená Cyrusem Smithem. Jejich balón je větrnou smrští zahnán nad moře, kde je zničen, a uprchlíci se zachrání na pustém ostrově v jižním Tichém oceánu, 2000 km od nejbližšího obydleného místa, ostrovů Polynésie. Na počest amerického prezidenta a bojovníka proti otrokářství Abrahama Lincolna jej nazvou Lincolnův ostrov. Po zajištění holého života využijí trosečníci všech svých vědeckých a technických znalostí a přírodních podmínek ostrova k vybudování pohodlného sídla. Ve skupině trosečníků jsou zastoupena různá povolání (inženýr, lodní tesař, novinář, přírodopisec), je tu vedle nedospělého chlapce také černoch a později dokonce i bývalý trestanec Ayrton (postava z Vernova románu Děti kapitána Granta), kterého trosečnící našli na blízkém ostrově Tabor. Ti všichni spojí síly, aby přemohli svízele svého postavení a ovládli přírodu ve svůj prospěch.

Zobrazit celé

Určení: 6. až 9. třída

Nakladatelství: Návrat (2009)

Počet stran: 688

Dvacet tisíc mil pod mořem

Jules Verne

Děj románu začíná roku 1866, kdy se v anglických listech objevila zmínka o jakémsi mořském netvoru ohromných rozměrů, který napadá lodě. Tímto úkazem se zabývali i vědci. Jedni říkali, že je to ponorka a druzí tvrdili, že se jedná o dosud neznámého tvora. Nakonec Američané vyslali na moře fregatu Abraham Lincoln, která měla za úkol záhadu vyjasnit. Výpravy se zúčastnil také francouzský přírodovědec profesor Aronnax se svým sluhou Conseilem, kteří se na lodi seznámili s harpunářem Nedem Landem. Výprava byla dlouho neúspěšná, až jednou večer spatřila posádka světelnou záři vycházející kousek od lodi. Fregata se pokusila tvora pronásledovat a harpunovat. Najednou se však obluda otočila a plula ohromnou rychlostí směrem k lodi, se kterou se vzápětí srazila. Profesor Arronax, jeho sluha Conseil a harpunář Ned Land spadli při nárazu do vody. Zachránili se na hřbětě obludy, o které však brzy zjistili, že to opravdu není ryba ale ponorka. Z té vylezli čtyři muži, vtáhli je dovnitř a uvěznili v tmavé komoře. Příští den je tam navštívil jakýsi muž, který se představil jako kapitán Nemo a oznámil jim že se nacházejí v ponorce Nautilus, kterou nikdy nesmějí opustit, aby nevyzradili její tajemství. Jako nedobrovolní cestující prožili při podmořské plavbě neuvěřitelné příhody, poznali netušené krásy mořského dna a poučili se o přírodních zvláštnostech oceánů.

Zobrazit celé

Určení: 6. až 7. třída

Nakladatelství: Albatros (1937)

Série: Podivuhodné cesty

Počet stran: 354

Pět neděl v balóně

Jules Verne

Román vypráví o dobrodružné výpravě doktora Fergussona, který se svým přítelem Richardem Kennedym a sluhou Joem Wilsonem podnikli výzkumnou cestu řiditelným balónem Viktoria (balón byl vybaven zařízením umožňujícím libovolný vzestup a sestup, a tak mohl vzduchoplavec využívat větrů vanoucích v různých výškách rozdílným směrem) nad pevninou tehdy ještě neprobádané Afriky. Po startu ze Zanzibaru prožili mnohá dobrodružství s africkým obyvatelstvem, bojovali se zvířaty i s přírodními živly, prozkoumali prameny Nilu a překonávali různé obtíže a nebezpečí.

Zobrazit celé

Určení: 5. až 9. třída

Nakladatelství: neuvedeno

Série: Matice lidu

Počet stran: 306

Cesta do středu Země

Jules Verne

Profesor Otto Lidenbrock objeví starou knihu, která skrývá zašifrovaný rukopis psaný runami . Jedná se o popis cesty vedoucí do středu Země. Profesor se na tuto cestu vydává se svým synovcem Axelem a průvodcem Hansem. Do hlubin Země sestupují po jícnu sopky, objevují podzemní moře, prochází geologickými obdobími a sledují vývoj života v oblastech, o jejichž existenci mnoho vědců pochybuje. Pozorují boj nebezpečných pravěkých oblud a jejich zkušenost se střetává s mnoha vědeckými teoriemi o nemožnosti života pod zemí. Nachází vzácné prehistorické pohřebiště, které skrývá mnoho přelomových objevů. Několikrát se ocitají v nebezpečí života, díky hrůzné bouři, nedostatku vody a nebezpečným živočichům. Zpět na zem se dostávají díky výbuchu sopky, která je dopravila zpátky s valící se lávou. Středu Země nedosáhli, ale jejich cesta přesvědčila skeptické vědce o možnosti života pod povrchem Země.

Zobrazit celé

Určení: 6. až 9. třída

Nakladatelství: Josef Vybíral (2015)

Série: Podivuhodné cesty

Počet stran: 256

Vynález zkázy

Jules Verne

V tomto vědeckofantastickém románu píše Verne o francouzském vynálezci Thomasi Rochu (Thomas Roch), který nabízel svůj vynález, jenž byl silnější, než všechny zbraně té doby, různým vládám světa. Vždy byl odmítnut, jelikož za něj požadoval obrovské sumy peněz. Po této zkušenosti částečně zešílel a přemístili jej do amerického sanatoria. Odtud byl i se svým ošetřovatelem unesen bohatým vůdcem pirátů, který je uvěznil ve svém sídle – na malém ostrůvku v Atlantiku. Ošetřovatel byl ve skutečnosti inženýr Simon Hart. Měl během Rochova pobytu v sanatoriu vyzvědět tajemství jeho zbraně. Jelikož byl pološílený, uvěřil Ker Karajovi, vůdci pirátů, že všechno bohatství na ostrově je jeho a že se musí bránit cizím lodím, jež mu jej chtějí i s vynálezem ukrást. Sestrojí svůj bleskomet, podle popisu se jeho náboje pohybují vlastní energií, tudíž se podobá dnešním raketám. Když připlují lodě na osvobození vynálezce a jeho ošetřovatele, tak ...... a to už si musíte přečíst sami. Verne ve svém díle popisuje ponorky a zbraně s ohromnou ničivou silou, srovnatelnou s prvními, nejmenšími jadernými střelami. Zde se setkáváme s spisovatelovou prozíravostí a předvídáním budoucích vynálezů.

Zobrazit celé

Určení: 6. až 7. třída

Nakladatelství: neuvedeno

Počet stran: 188

Bezejmenná rodina

Jules Verne

Na pozadí neúspěšného kanadského povstání za nezávislost v letech 1837-1838, podporované především francouzsky mluvícími Kanaďany v Quebecu a v Ontariou líčí Verne příběh dvou synů zrádce, kteří se snaží svým hrdinstvím očišťit rodinné jméno od potupy. Tímto zrádcem byl advokát Morgaz, který roku 1825 za padesát tisíc dolarů a za slib beztrestnosti prozradil představitelům britské koloniální moci jména vedoucích představitelů připravovaného povstání. Tři z nich pak byli popraveni a další obdrželi dlouholeté tresty vězení. Nenávist francouzsky mluvících Kanaďanů k rodině Morgazů byla tak obrovská, že Morgaz, jeho žena a dva synové museli neustále prchat z místa na místo, až nakonec starý Morgaz spáchal sebevraždu. Zbytek rodiny Morgazů zavrhuje své jméno a stávají se Bezejmennými. Především oba synové zasvěcují celý svůj další život přípravě nového povstání a stávají se legendou. Zhruba po deseti letech povstání skutečně vypuke, ale přes počáteční úspěchy je díky vojenské přesile Britů opět poraženo. Následná britská pomsta na osadnících je krutá. V posledním střetnutí povstalců s koloniálním vojskem u Niagarských vodopádů pak končí i tragický osud rodiny Bezejmenných. Přes rozsáhlé líčení politického pozadí děje, průběhu povstání i zeměpisu Kanady vytvořil Jules Verne vskutku strhující dílo, ve kterém proti sobě postavil touhu osadníků po svobodě na straně jedné a britské zločiny na straně druhé. Pro Verna neobvyklý je také dramatický milostný příběh s tragickým koncem.

Zobrazit celé

Určení: 6. až 9. třída

Nakladatelství: Návrat (1994)

Počet stran: 341

Ocelové město

Jules Verne

Fantastický román o soupeření francouzského a německého vědce. Prvý vybuduje v Americe Francouzské město jako vzor všestranného pokroku, Němec postaví Ocelové město, ohromnou továrnu, v níž hromadí vynálezy zkázy, a chystá se zničit dílo francouzského soupeře. Místo toho zničí sebe. Nechtěným úspěchem Němce je vystřelení dělového náboje, který překoná zemskou přitažlivost a změní se v družici Země..

Zobrazit celé

Určení: 6. až 9. třída

Nakladatelství: Mladá fronta (1954)

Pašeráci na Dunaji

Jules Verne

Děj dosud nepublikované knihy J. Verna zavede čtenáře na dobrodružnou cestu Dunajem. Začíná soutěží v rybolovu, ale mění se v dobrodružný a detektivní příběh. Maďar Iliu Krusche se rozhodl sjet Dunaj od pramene až k Černému moři, lovit ryby a vytvořit tak rekord "Dunajské udice". Na první zastávce mu navrhne jistý pan Jaeger, že jej bude doprovázet jako svědek jeho výkonů. Krusche souhlasí, ale netuší, že se jedná o šéfa speciální policie. Je to počátek "aféry Krusch", připomínající skandál, jenž začátkem tohoto století probíhal ve Francii.

Zobrazit celé

Určení: 6. až 9. třída

Nakladatelství: Alpress (2002)

Počet stran: 253

Patnáctiletý kapitán

Jules Verne

Příběh patnáctiletého plavčíka americké velrybářské lodi Poutník Dicka Sanda o jeho strastiplné pouti nejdříve na lodi a posléze Afrikou je znám z mnoha vydání a adaptací. Vedle poučení z entomologie, námořnictví a přírodopisu Afriky poukazuje román na hrůzy obchodu s otroky v druhé polovině 19. století a vyzdvihuje statečnost a odvahu mladých lidí.

Zobrazit celé

Určení: 6. až 9. třída

Nakladatelství: Návrat (2005)

Počet stran: 400

Trosečník z Cynthie

Jules Verne

Kniha vypráví příběh chlapce Erika, který byl jako osmiměsíční nalezen u norských břehů v kolébce připevněné k záchrannému kruhu ze ztroskotané lodi Cynthia. Když dospěl, podnikl pátrání po svém původu a shodou okolností při něm jako první vykonal okružní cestu kolem severního pólu.

Zobrazit celé

Určení: 5. až 7. třída

Nakladatelství: SNDK (1967)

Počet stran: 72

Strana 1 z 1, celkem 10 knih